Cantonese community wiki
Advertisement

越南大阮一统总打包链接

韩语和越南语的汉诗、汉文、佛经等[]

망여산폭포


Tác gia:Đỗ Phủ

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh

Đạo Đức kinh

Âm phù kinh

Nhập Dược Kính

Cáo tật thị chúng

Bình Ngô đại cáo (Ngô Tất Tố dịch)

Nam quốc sơn hà

Tỳ bà hành

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu, Tản Đà dịch)

Tĩnh dạ tứ (靜夜思)

Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên)

Đường thi tam bách thủ

Thể loại:Thơ Đường

Trường hận ca

Chinh phụ ngâm

Cư trần lạc đạo phú/Đệ nhất hội

Quốc tộ

Thể loại:Thiền sư Việt Nam

Sư đệ vấn đáp

Thập tam kinh

Kinh Dịch

摩訶般若波羅蜜多心經

번역:반야바라밀다심경

반야심경

Thơ Đường

전당시

書李邦翼事

저자:박지원

분류:한시

Thể loại:Tác gia Trung Quốc

이백

Thể loại:Phương tiện truyền thông tiếng Trung Quốc

唐诗Thể loại:Tác phẩm chữ Hán

Thể loại:Văn học Việt Nam

Thể loại:Thơ chữ Hán

Thể loại:Tác phẩm dịch

Thể loại:Nhà thơ Trung Quốc

Thể loại:Tác gia trung cổ

Thể loại:Tác gia theo thời đại

Thể loại:Thơ Trung Quốc

Thể loại:Văn học Trung Quốc

Thể loại:Chiếu

カテゴリ:漢詩

Thể loại:Thơ Nôm

Tác gia:Nguyễn Trãi

Thể loại:Nhà thơ Việt Nam

Thể loại:Thất ngôn bát cú

Tác gia:Nguyễn Du

Thể loại:Phú

Thể loại:Thơ

Thể loại:Cổ phong

Tác gia:Trần Nhân Tông

Thể loại:Thơ Việt Nam

Thể loại:Tác gia Việt Nam

Thể loại:Vua Việt Nam

Portal:佛教典籍

分类:佛經

Thể loại:Kệ

Trảm xà kiếm phú

Thể loại:Nhà sử học Việt Nam

분류:불경

Thể loại:Văn học Nhà Đường

두보

이백

Thể loại:Thơ dùng trong sách giáo khoa Việt Nam

Thể loại:Thơ Đường luật%%%

漢字發音規則

韓國朝鮮時期詩經學研究

“汉语圈” Sino-Sphere: 韩语学习

ㄳ ㄺ ㄵ ㄶ ㄼ ㄽ ㄾ ㅀ ㄻ ㄿ ㅄ 讀法將在附錄 2 第 25, 26 條詳細說明

初级 | 韩语40音,这样学最简单!

为什么韩语可以去汉字,而日语不能?


著名的汉喃文作品[]

1 金云翘传 - 阮攸 2 国音诗集 - 阮廌 3 春香诗集 - 胡春香 4 征妇吟曲 - 段氏点 5 宫怨吟曲 - 阮嘉韶 6 花笺传 7 蓼云仙-阮廷炤

从隋代开始面世的汉喃铭文,至阮朝时期,历代均有若干铭文。现代学者将历代铭文划分为三个大时期。台湾学者耿慧玲指出该三期是:

   第一时期:从7世纪至14世纪(第三次北属至陈朝),为铭刻初期。
   第二时期:从15世纪至18世纪(后黎朝至西山朝),为石刻铭文发展时期。
   第三时期:19世纪以后(阮朝以后),为广泛深入发展时期。

由于汉喃铭文是重要史料,因而受到学术界关注。较早利用碑文作史学研究的学者有后黎朝晚期的黎贵惇、黎末阮初的裴辉碧等。19世纪末有高朗著《黎朝进士题名碑记》。近现代有黄春瀚利用李朝碑文材料编成《李常杰与李朝外交和宗教史》、何文晋介绍华闾的陀罗尼石幢等等研究成果。[12]

汉喃铭文的文集方面,学界有《李陈诗文》、《河内碑文》、《谅山碑文》、《莫代碑文》、《河西碑文》等等出版。越南汉喃研究院出版了《越南汉喃字铭文略述》、《越南汉喃字铭文拓片目录》等著作[13],此外又与法国远东学院等学术机构进行铭文的整理和出版工作。

岱族是具有民数最多、大多数分布在越南北部的上游和中游地区的越南少数民族,集中在高平、谅山、宣光、河江等北部各省。

据一部分学者考证,岱喃字可能于越南南北朝时期的莫朝时产生。由于当时控制越南北方高平地区的莫朝一直重视儒学,当地的其他民族的文化水平也得到提高。在此情况下两位司天管乐的岱依人侬琼文和闭文凤创造了岱喃字。此二人后被誉为岱喃字之父。[1]至今尚流传的《论红颜四季》皇朝龙德元年抄本上,还明记他们俩的姓名和职称。


%%%%

분류:중국의 시인

분류:중국의 저자

Thể loại:Kinh điển Phật giáo

Thể loại:Thất ngôn tứ tuyệt

Thể loại:Thơ Đường luật

Thể loại:Thư tịch Đạo giáo

Thể loại:Triết học cổ điển Trung Quốc

Thể loại:Tư tưởng Trung Quốc

Thể loại:Văn học cổ điển Trung Quốc

Thể loại:Tác phẩm văn học Trung Quốc

Wikisource:Văn kiện tôn giáo


电影电视:凤釦 凤扣[]

(中文字幕)越南古装剧《凤扣》第1集

(中文字幕)越南古装剧《凤扣》第2集

(中文字幕)越南古装剧《凤扣》第3集

(中文字幕)越南古装剧《凤扣》第4集

VN娱乐文化

TA的频道越南历史

(中文字幕) 古装越服视频【Cố Du】

(中文字幕) 古装越服视频【黎中兴朝】

(中文字幕) 越南历史 【多邦城死战《第2回:铁》】

TA的频道越南古风

TA的频道越南电影

凤釦

PhimPhuongKhau

鳳釦(越南语:Phượng Khấu,英语:The Emperor's Gift)是一部越南古裝電視劇,由導演黄俊英所執導,於2020年播出。从2020年3月5日开始在POPS TV(像Netflix这样的线上娱乐电视)上播出[2]。

凤扣 Phượng Khấu (2020)

越南剧《凤扣》在线完整观看(全1-18集全完整加长版)【1080P高清】中字已完结 [复制链接]

越南古装电影[凤扣]第一集CUT:明命帝驾崩

(中文字幕)越南古装剧《凤扣》第2集


越南历史维基百科文及维基文库资料[]

"嗣德聖製字學解義歌"

"TEACHING CHINESE CHARACTER IN VIETNAM BEFORE 20TH CENTURY"

越南阮朝在位最久皇帝的皇陵,建筑精美是越南人民勤劳智慧的结晶


越南歌曲[]

(中文字幕) {汉喃字} 越南歌曲 [Anh Khang - Tạ Quang Thắng] 【Bèo Dạt Mây Trôi】

越南网络爆红的古风歌曲Túy Âm(醉音),仅一个月就在YouTube播放超4000万

(中文字幕) 越南电影【Mẹ Chồng】

(中文字幕) 越南歌曲 [Chi Pu - Đạt G] 【Anh Ơi Ở Lại】

越南神话MV, 有点聊斋风-YouTube2600万播放量&24万点赞

Hồng Tường Thán - 红墙叹 - - [越南語版] - Reii

[越南語版] 不染[Bất Nhiễm] - Phi Ngư

Tay Trái Chỉ Trăng-左手指月(越南語版)-[Cover lời Việt] - Reii

Thiên Địa Vô Sương - 天地無霜 - - [越南語版] - Reii

Đại Ngư 大魚 - [越南語版] - Reii

(中文字幕) 越南翻唱 《延禧攻略-宫墙柳》 [Hoa Trần] 【Ai Nỡ】

延禧攻略(越南版)尔晴死了

延禧攻略越南版

(中文字幕) 越南翻唱 《延禧攻略-看》 [Phạm Hồng Phước] 【Tình Đơn Phương Công Lược】

(中文字幕) 越南歌曲 [Bích Phương] 【Bùa Yêu】

【越南】热门流行歌是这样的!耳朵怀孕!(Erik/Mini Hạ Linh)合辑

(中文字幕) 越南电影【Mẹ Chồng】

越南首部武侠大片《天命英雄》精采片段,号称越南电影崛起之件 中国武侠电影要努力了哦

越南武侠大片,中国风格太明显了

这样的越南农村条件,若在中国算是什么水平?实拍越南农村

越南富人区!中国人去越南,实拍越南的高档餐厅,有钱人在这吃饭

【收藏】越南网友制作拼音歌词版中国古装电视歌曲 西厢 - 小昔米 ost 新醉打金枝

(中文字幕) 越南电影【Song Lang】

(中文字幕) 越南历史 【武性】

外国影视剧中的中国军人-第四十期(朝鲜越南蒙古)「半泽」

(中文字幕) 越南电影【Hai Phượng】

2019一月最新的越南流行音乐

(中文字幕) {汉喃字} 越南歌曲 [Tiến Dũng] 【Đàn Trời】

越南共和国历史影像Tổng thống Ngô đình Diệm(总统吴庭艳)

(中文字幕) 越南电影【Người Vợ Ba】

法国电影中的越南阮朝王室与贵族

百年前泰国贵族的日常生活 (1919)


越南字母及国际音标[]

7 dấu móc
8 dau breve
4 nga
5 nang
6 dau mu
1 sac
2 huyen
3 hoi


Vietnamese Alphabet

Vietnamese (tiếng việt / 㗂越)

Useful Vietnamese phrases

Colour words in Vietnamese (màu sắc)

Vietnamese numbers

Family words in Vietnamese

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)越南语发音(国际音标)

越南语 编辑 讨论

越南语字母发音规则

越南语与国际音标的对比

越南语 自我介绍 - How to Introduce Yourself in Vietnamese

Easy Vietnamese 轻松越南语

越南语汉字词 I

望海潮 越南语汉越音朗读

[Veronica Rhody] Learning Vietnamese 学越南语

100个越南语常用词汇 100 most basic Vietnamese words 越英对照

中国人学越南语(越南语自学教程)

和小姐姐学越南语

越南版 容易受伤的女人

越南人民军纪录片(宣传片)《强军越南》【越语生肉】

风起云涌2:越南所有越南语嘲讽翻译

越南语 汉字

越南旅游景点(汉喃与国语字对应)

越南地名(汉喃与国语字对应)

风起云涌2:越南所有越南语嘲讽翻译

广西壮话配音—蜡笔小新买东西

越南语 初级完整版

【YouTube】油管上中日韩越传统服饰对比视频评外国人论翻译已熟

越南语学习

中国人学越南语 第6课三元音韵母3

实用越南语300句之语音

越南是否有方言?

越南语的拼音方案中为何会出现很多「滥用字母」的现象?

用越南语字母书写粤语是否可能?

越南语声母

11044 越南语韵母体系梳理

名词学习 - Học danh từ

越南语基本句型100课 第八十二课

华佗百科:汉字文化圈语言专有名词的中译规则

为何近年有许多研究越南语的学者提倡恢复喃字教育?

学习越南语的好方法

漢越詞 越南文

漢越辭典摘引 Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn Paris DTK

汉越词 编辑 讨论

汉越词

越南汉字

越南语汉字词发音对比

学习越南语的好方法

越南语词汇和汉语词汇对比022011

越南字 编辑 讨论

论汉字的重要性 越南语版的"狼与香辛料"直接翻译成 soi

越南语的词汇

论越南语汉字

听说俄罗斯今年高考要考汉语,原谅我不厚道的笑了

占领了沿海的占人土地后

占城 同化

在越南中南部,以前占多数的占婆族人是如何在阮主广南国时期,被京族征服者同化为京族人的?修改

占城(占婆)被越南灭国后,当地的原住民后来怎样了呢?

越南南部是南下的北越人还是同化了的占族高棉人

越南恢复汉字喃字使用,在技术上存在哪些困难?

中越双语 中越双文[]

中越双文

中越双文

中越双语

中越双语

当前位置: 首页 » 越南语阅读

当前位置:英语听力论坛 » 越南语学习
中越双文,中越双语,中越对照:


中越双语 hôn

中越双语KHÔNG AI TẮM Ở ĐÂY!

中越双语Có 11 người 例句: “那个妇女就很连忙伤心的说”

中越双语 Làm mẫu 例句: “女儿推醒爸爸,不满意地说”

越南语学习:爱丽丝梦游仙境中越双语字幕38 例句: “那天 我要尽情地跳一次伏特瓦肯舞”

中越对照:梦中的额吉


搜索: 中文语法大全, 汉语语法大全, 汉语语法 大全 的 得 地[]

汉语语法大全

现代汉语语法简表

图解基础汉语语法

汉语语法大全

现代汉语语法:“的、地、得”的用法

现代汉语语法简表

《现代汉语语法》之十二

汉语语法记忆口诀

初中汉语语法基础知识大全与写作基础

嘚吧嘚吧“的、地、得”

“的、地、得”的用法和区别

对外汉语教学中如何讲授 的 地 得群搜索: 字喃、喃字、汉喃学习 及 越南诗歌集[]

7 dấu móc
8 dau breve
4 nga
5 nang
6 dau mu
1 sac
2 huyen
3 hoi


群搜索: 汉喃 字喃 喃字 中国 及 越南诗歌集

Ái Tân Giác La Hoằng Lịch 愛新覺羅弘曆, Càn Long, Thanh Cao Tông

Các tác giả của Trung Quốc


Các tác giả của Việt Nam


Danh mục các tác giả (của Việt Nam, sống vào thời Hiện đại)


Các tác giả của Hàn Quốc

Các tác giả của Nhật Bản

Các tác giả của Triều Tiên


Tsangyang Gyatso Thơ » Tây Tạng

Grade 4 Characters

学喃字 Hoc Chu Nom Learn Chu Nom[]

Memrise 学习新单词: 5 Chu Nom and Han Nom - Grade 1 (1-15) 0


Grade 1 Characters

歡迎伴㐌𦤾𢭲韋那威箕!

要yêu求cầu加gia入nhập:

各các 風phông𡨸chữ漢喃hán nôm 得được 勸激khuyến khích 如như 𡢐sau

毀𠬃huỷ bỏ 漢喃hán nôm (𡨸漢chữ hán 吧và 𡨸喃chữ nôm) 吧và 𡨸羅星化chữ la tinh hoá 𧵑của 越南việt nam

𧗱về預dự案án標tiêu準chuẩn化hóa𡨸chữ喃nôm


Write Chu Nom Online

NÔM LOOKUP TOOL

漢喃同源辭

爲牢碎學𡨸喃?

Học Chữ Nôm Mỗi Ngày-學𡨸喃每𣈜

Học chữ Nôm theo Tam Thiên Tự

%%%

越南恢复汉字喃字使用,在技术上存在哪些困难?

嶺外代答

那些年,用「喃字」所寫的越南文

问: 越南恢复汉字喃字使用,在技术上存在哪些困难?

This website advocates the use of Vietnamese2020 for a better way to process Vietnamese information.

Vietnamese2020 Writing Reform Proposal

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!

What Makes Chinese so Vietnamese?

Sángtác


越南的廢除漢喃(漢字與喃字)與拉丁拼音化

What would Vietnam be like if Vietnamese still kept using Chữ Nôm 國音 or Hán Tự 漢字?

Chu Nom Revival [Vietnamese]


越南 语法 Vietnamese Grammar[]

Vietnamese grammar From Wikipedia, the free encyclopedia

越南语语法 维基百科,自由的百科全书

Vietnamese Express Course How to Form a Simple Sentence in Vietnamese

Vietnamese Grammar Vietnamese Grammar: A Concise Summary

Learn the the most important areas of Vietnamese grammar

Vietnamese Grammar (17 Lessons)

Advertisement